Jam i emocionuar nga nderimi që më bani toka e poezisë